• 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Vietnam
  • 0938 615 899 - 0254.3627777

DELUXE

DELUXE TRIPLE - SEA VIEW

1,500,000 VND

- Tổng số phòng hiện có: 05 - Diện tích phòng tối thiểu: 28m2

DELUXE TWIN - MOUNTAIN VIEW

1,300,000 VND

- Tổng số phòng hiện có: 04 - Diện tích phòng tối thiểu: 35m2

DELUXE TRIPLE - MOUNTAIN VIEW

1,500,000 VND

- Tổng số phòng hiện có: 04 - Diện tích phòng tối thiểu: 35m2

0938 615 899