• 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Vietnam
  • 0938 615 899 - 0254.3627777

SUPERIOR

SUPERIOR TWIN - MOUNTAIN VIEW

1,300,000 VND

- Tổng số phòng hiện có: 07 - Diện tích phòng tối thiểu: 28m2

SUPERIOR TWIN - SEA VIEW

1,500,000 VND

- Tổng số phòng hiện có: 30 - Diện tích phòng tối thiểu: 28m2

SUPERIOR DOUBLE - SEA VIEW

1,500,000 VND

- Tổng số phòng hiện có: 05 - Diện tích phòng tối thiểu: 28m2

0938 615 899